Влизането на България в Европейския съюз отвори много врати нови възможности за инвестиции не само на европейски граждани у нас, но и на българи в чужбина. След като доскоро основно продаваха имоти на чужденци, сега все повече българи ще могат да погледнат и навън, за да купят имот. В това отношение най-близката алтернатива е Гърция, страна - членка на ЕС, която използва еврото като парична единица, чиито курорти се намират на едва няколко часа с кола от София и не на последно място - с развит пазар на ваканционни недвижими имоти.
За българите, като и за всички граждани на държави - членки на Европейския съюз, придобиването на право на собственост върху земя или други недвижими имоти на територията на Република Гърция е процес, който се подчинява на същия режим като за граждани на Република Гърция.
За гражданите на страните, които не са членки на Европейския съюз, се прилага специална процедура по издаването на официално разрешение, което е от компетентността на Министерството на отбраната на Република Гърция.
Гърция има репутацията на страна с изгодни възможности за покупка на ваканционни жилища с оглед продължителността на сезона и привлекателността на Средиземно море, както и екологично чистите райони без промишленост в зоната на Халкидическия полуостров и всички острови на Егейско и Йонийско море. Като най популярни и с много високо ниво на обслужване са си спечелили слава островите Тасос, Крит, Санторини, Миконос, Родос, Лесбос, Хиос, Корфу, всеки един от които предлага невероятна природа и възможност за пълноценен отдих. Гърция е достъпна с добре поддържана и бързо развиваща се инфраструктура, също и от икономическа страна - с възможността да имате незабравими ваканции на логични цени.

Проверка за тежести и изповядване на сделките
Ние съвместно с гръцки адвокат ще подготвим документите, необходими за сделката, които купувачът трябва да представи, както и ще извършим проверката за редовност и липса на тежести върху имота.
В Гърция съществуват държавни служби, аналог на нашите, в които се извършва проверката на редовността на имота, а Службата по вписванията издава удостоверение за наличие или липса на тежести. При изповядването на всяка една сделка за покупко-продажба на недвижим имот е задължително присъствието на адвокат както от страна на купувача, така и от страна на продавача, а също и на преводач, за което купувачите имат пълното ни съдействие.
Нотариалният акт за продажба и придобиване на имота се изготвя задължително от нотариус.

Облагане на сделките
Държавните такси и таксите като адвокатски хонорари, данъци и др. са около 10% върху обявената стойност на имота, която най често е равна на данъчната му оценка, издавана от съответната общинска служба, аналог на българската. За имоти, построени след 2006 г., се дължи ДДС в размер 23% върху стойността на използваните при строителството материали. Всеки купувач се уведомява за размера на дължимите такси и разноски преди подписване на предварителен договор. Данък за имота се заплаща еднократно при изповядване на сделка. Това е разликата с нашето данъчно законодателство - в България данък сгради се дължи ежегодно. Такса смет в Гърция се заплаща ежемесечно със сметката за използваното количество вода.

Управление на имота
При управлението на имоти може да се постигне възвращаемост от около 5% годишно след приспадане на разходите по поддръжка и експлоатация. Определени имоти генерират и по-голяма възвращаемост.

Строителство
Български граждани и дружества могат свободно да инвестират в земя и строителство на територията на Република Гърция, като трябва да знаят, че в зависимост от местонахождението им парцелите са разделени на три категории:
І категория - земи извън регулация. Парцелите трябва да са над 4 дка, за да се застрои 200 кв.м разгъната застроена площ.
ІІ категория - земи в зона (но извън населено място) - минимум 2 дка парцел, за да се застрои 200 кв.м РЗП.
ІІІ категория - земи в регулация. РЗП се определя според процента плътност, определен от съответната община.

Съгласно законодателството на Република Гърция всяка община гласува и определя различен процент на застрояване в района на нейната юрисдикция.              

Търси по номер
Въведи ID търси
По тип на офертата
По тип на имота
По градове
По областиte
EUR 1EUR = 1.95583 BGN
GBP 1GBP = 2.31295 BGN
USD 1USD = 1.42253 BGN